Indsatsområde

Hos Linkhuset arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn. I kollaborationen med vores borgere, dyrker vi kerneværdierne nærhed, tillid og medansvar. Det er essentielt for os, at borgeren selv inddrages i løsningen af hendes eller hans udfordringer – dette giver de mest holdbare resultater.

Vi brænder for, at borgere med sociale, psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser skal genopdage deres egne resurser og benytte disse konstruktivt i løsningen af udfordringer.

Igennem en håndholdt og struktureret indsats støtter vi vores borgere på vejen tilbage til uddannelses- og arbejdsmarkedet ud fra en anerkendende og pædagogisk tilgang. Sammen med borgeren opbygger vi en bæredygtig relation baseret på den følelse af tryghed, der skal til, for at borgeren på bedste vis medinddrages i løsningen af sine udfordringer.

Støttekontakt personordning

Støttekontaktpersonen er en professionel, der kan yde støtte, råd og vejledning for unge, der har særlige behov herfor med begrænset eller omfattende støttefunktion.

Mentorordning

Linkhuset støtter udsatte borgere i arbejdet med at opnå de visioner, der fastsættes af kommunen for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Familiebehandling

Familiebehandling er et tilbud til familier, som har brug for at der skal arbejdes med den samlede familiedynamik for at fremme barnet eller den unges trivsel og udvikling.

Støttekontakt personordning

Støttekontaktpersonen er en professionel, der kan yde støtte, råd og vejledning for unge, der har særlige behov herfor med begrænset eller omfattende støttefunktion.

Mentorordning

Linkhuset støtter udsatte borgere i arbejdet med at opnå de visioner, der fastsættes af kommunen for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Fremgangsmåde

Hos Linkhuset arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn. I kollaborationen med vores borgere, dyrker vi kerneværdierne nærhed, tillid og medansvar.

Tilgang

Igennem en håndholdt og struktureret indsats støtter vi vores borgere på vejen tilbage til uddannelses- og arbejdsmarkedet ud fra en anerkendende og pædagogisk tilgang.

Metode

Linkhuset anvender adskillige recovery og empowerment værktøjer og metoder med henblik på rehabilitering, motivation, afklaring, problemløsning og målrettet indsats.