Familiebehandling

Familiebehandling er et tilbud til familier, som har brug for at der skal arbejdes med den samlede familiedynamik for at fremme barnet eller den unges trivsel og udvikling. Det kan eksempelvis ske igennem:

  • Samtaler med alle familiemedlemmer
  • Forældresamtaler med barnet i centrum
  • Individuelle unge- og børne samtaler med et helhedsorienteret fokus
  • Netværkskonsultationer med professionelle og personer omkring den unge/barnets netværk

Formålet med forløbet er at skabe forandring sammen i retning af trivsel og udvikling, med barnet/den unge i centrum. Vores ambitionen om at understøtte familiens ressourcer kan eksempelvis være:

  • At afdække udviklingsønsker og behov
  • At videreudvikle forældrenes egne kompetencer
  • At facilitere ressourcer i netværket
  • At få blik for og styrke de, der er betydningsfuldt for den enkelte familie

Metodisk arbejder vi væsentligst ud fra systemiske og narrative forståelsesrammer. Vi tager udgangspunkt i, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men at der trods det kan opstå vanskeligheder undervejs; vanskeligheder som nødvendiggør støtte til at skabe forandring. Vi arbejder målrettet med et helhedsorienteret fokus, hvor nærmeste familie og netværk inddrages aktivt i forandringsprocessen.

Vi matcher familien med en familiekonsulent der taler et sprog, alle i familien forstår – og som kender familiens kulturelle baggrund. Det sikrer en højere grad af tillid og motivation fra familiens side til at tage imod den støtte og vejledning, som konsulenten tilbyder.

Læs mere om vores indsatsområder