Mentorordning

Hos Linkhuset støtter vi udsatte borgere i arbejdet med at opnå de visioner, der fastsættes af kommunen. Vi hjælper eksempelvis borgerne frem imod målet om at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Vi yder en håndholdt indsats i forhold til at skabe progression og udvikling hos de borgere, der har fysiske, psykiske eller sociale problemer. Denne støtte indebærer opmærksomhed i forbindelse med både nye og igangværende behandlingsforløb hos sundhedsvæsnet og kontakt til borgerens egen læge og myndighed.

Vi tilbyder kompetent hjælp i forbindelse med vores borgeres tilknytning til misbrugsbehandling, ligesom vi tager hånd om kriminelt relaterede problematikker. Desuden frembyder vi støtte til hverdagslige gøremål og opgaver på områder såsom økonomi, boligsøgning og samarbejde med sundhedsvæsnet.

Et andet af Linkhuset fokuspunkter er at hjælpe vores borgere i deres sociale liv. Dette kan eksempelvis foregå i samarbejde med en eller flere af de samfundsorganisationer, der eksisterer for at fremme udsatte borgeres sociale færdigheder.

Læs mere om vores indsatsområder