Støttekontaktpersonordning

En støttekontaktperson er en professionel, der kan yde støtte, råd og vejledning for unge, der har særlige behov herfor. Støttekontaktpersonen kan også arbejde som støtte for hele familier. Der kan både være tale om en begrænset støttefunktion i forhold til eksempelvis skolegang og en mere omfattende støttefunktion, hvor der ydes støtte, råd og vejledning i forhold til den unges samlede livssituation.

Formålet med en støttekontaktpersonordning er at sikre den unge en fast og stabil voksenkontakt, som kan supplereforældrenes kompetencer og medvirke til den unges trivsel og udvikling, eksempelvis hvad angår:

  • skole, uddannelse og job
  • fritid
  • familie og netværk
  • nære personlige forhold/personlig udvikling
  • sundhed
  • overgang til selvstændigt voksenliv
  • bostøtte
  • efterværn


I Linkhuset har alle vores konsulenter en relevant uddannelsesbaggrund, en solid erfaringsramme fra arbejde på ungeområdet samt et godt lokalkendskab.

Vi arbejder grundlæggende ud fra en anerkendende, helheds- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er et særligt fokus på relationer. Herunder er vores grundide, at en betydningsfuld relation giver bedre mulighed for, at vi sammen med den unge samt vedkommendes familie og netværk kan lykkes med en positiv forandring.

Med det for øje arbejder vi så vidt muligt fleksibelt – vi er der hvor og hvornår den unge har brug for det. Konkret kan det eksempelvis være i forbindelse med fritidsaktiviteter eller i hjemmet, også uden for sædvanlig kontortid.

Samtidigt bestræber vi os på at møde, se og forstå den unge som det unikke menneske hun eller han er. Herunder anser vi ydmyghed, nysgerrighed, respekt og troværdighed som vigtige og efterstræbelsesværdige værdier.

Læs mere om vores indsatsområder