Virksomhed

Som virksomhed har I mulighed for at gøre en god gerning. Tager I en praktikant, er I medvirkende til at hjælpe en udsat borger tilbage på arbejdsmarkedet.

Vores borgere er motiverede, når de får mulighed for at få en praktikplads. For dem er det et essentielt trin på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Tilbyder I en praktikplads til én af vores borgere, er vi taknemmelige. Som tak for hjælpen sørger vi for at ordne alle de praktiske foranstaltninger, der vedrører praktikken (udfyldning af skemaer, blanketter, kontakt til kommunen og jobcentret, dokumentation, etc.). Vi tilbyder desuden tilknytning fra en konsulent, som sørger for at samarbejdet mellem jer og jeres praktikant glider problemfrit.

Kontakt os for at høre mere om vores tilbud