Hos Linkhuset hjælper vi samfundets udsatte borgere

Vi hjælper borgere med fysiske, sociale eller psykiske udfordringer, der bl.a. kæmper for at vende tilbage på arbejdsmarkedet eller har brug for støtte til daglige problemstillinger.

Linkhusets formål er at skabe progression hos borgeren igennem et tæt samarbejde med både vedkommende selv samt de professionelle kræfter, der eksisterer omkring ham eller hende.

Vi tager udgangspunkt i borgerens aktuelle livsstadie og skaber et tillidsforhold, der danner grobund for et frugtbart samarbejde. Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, hvor borgerens ressourcer og udfordringer tages i betragtning med henblik på at kunne give den bedst mulige støtte frem mod et balanceret liv med sunde sociale kontakter og en stabil tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

Indsatsområder

Støttekontaktpersonordningen er et tilbud til familier, som har brug for professionel støtte, råd og vejledning til unge, der har behov for begrænset eller omfattende støttefunktion.

Mentorordning er et tilbud til udsatte borgere, der har behov for støtte og vejledning til at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Vores tilgang

Hos Linkhuset arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn. I kollaborationen med vores borgere, dyrker vi kerneværdierne nærhed, tillid og medansvar. Det er essentielt for os, at borgeren selv inddrages i løsningen af hendes eller hans udfordringer – dette giver de mest holdbare resultater.

“Jeg har altid gjort noget, jeg ikke var klar til at gøre. Sådan tror jeg, man vokser. Når der er det ‘wow’ øjeblik, hvor jeg ikke er helt sikker på, at jeg kan gøre dette, og man skubber sig igennem de øjeblikke. Så er det, at man har et gennembrud.”

Vejen mod skole og uddannelse

Samtaleforløb med en ungekonsulent for at støtte, motivere og fastholde den unge i at handle og f.eks. starte i uddannelse eller i et aktivt tilbud.

Vejen mod arbejdsmarked

Opkvalificeringsplan igangsættes i form af jobsøgning, samtaletræning virksomhedspraktik mv. med heblik på job eller fleksjob.

Funktionsafklaring

Udviklingspraktik etableres, herunder afklaring af funktionsevne ift. uddannelse og/eller arbejde med henblik på en vurdering af et fremtidigt forløb.

Ressourceforløb

Borgeren inspireres til at tænke og handle anderledes, og opnår en optimal udvikling af arbejdsevnen.

Kontakt os

For at vide mere om os og hvad Linkhuset tilbyder, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Vi kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 08.00 – 18.00.

Ring til os på

Hoved nr.: 70 70 80 08

Direkte nr.: 30 33 88 90

Send en mail til

info@linkhuset.dk