Linkhuset

Velkommen til Linkhuset, hvor vores dedikation ligger i at skabe målrettet progression for samfundets udsatte borgere. Gennem tæt samarbejde med individet og de professionelle kræfter omkring dem, arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn. Vores mål er klart: at forstå borgeren i deres nuværende livsstadie og opbygge tillid, der danner grobund for et konstruktivt samarbejde.

OM LINKHUSET

Vi tror på, at nøglen til udvikling ligger i en positiv relation og nære samtaler. Hos Linkhuset møder vi borgeren med respekt og nysgerrighed, idet vi prioriterer individets ressourcer og udfordringer, såvel som de indre og ydre forhold. Vores tilgang skaber stabilitet, overblik og tryghed og er designet til at støtte borgeren i vejen mod et balanceret liv med sunde sociale kontakter og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

VÆRDISÆT

I Linkhuset værdsætter vi, at samarbejdet præges af tryghed og tillid. Vi arbejder hen imod at give borgeren mod og inspiration til at deltage aktivt i beslutningsprocesser og opgaveløsning. Vores værdier omfatter respekt, troværdighed og social og økonomisk ansvarlighed, hvilket er afgørende for et konstruktivt samarbejde.

MÅLGRUPPE

Vores målgruppe omfatter en bred vifte af borgere, herunder langtidsledige, psykisk sårbare, kriminalitetstruede, misbrugere og unge i risiko. Vi adresserer individuelle behov og skræddersyr støttetjenester, der strækker sig fra arbejdsmarkedet til støtte i hverdagsopgaver. Vi skaber bæredygtige forbindelser, fremmer livskvalitet og støtter den enkelte i at opnå en balanceret tilværelse med sunde sociale kontakter og stabil tilknytning til arbejde eller uddannelse.

SØG JOB

Vil du være med til at gøre en forskel ved at hjælpe udsatte borgere?

Vi har løbende brug for kompetente og passionerede medarbejdere, når vi skal løse spændende og komplicerede opgaver for borgere og samarbejdspartnere. 

Som ansat hos Linkhuset er det nødvendigt, at du har minimum 2 års erfaring som socialkonsulent.

Send os din ansøgning sammen med følgende dokumenter:

  • CV
  • Dit uddannelsesbevis
  • Evt. kursusattester
  • Din straffeattest – den må højst være 14 dage gammel

Søg igennem info@linkhuset.dk, hvor du også kort skal beskrive hvordan du kan gøre en forskel med dine kompetencer.  

Åbn døren til positive forandringer hos Linkhuset!

Vi er her for dig – uanset om du er borger, repræsenterer en kommune eller driver en virksomhed.

Søger du skræddersyede løsninger, individuel støtte eller ønsker at samarbejde om trivsel med professionelle og bæredygtige resultater.

Tag det første skridt mod en styrket fremtid – kontakt os idag.

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.