Linkhuset Beskæftigelse

Fra udfordring til beskæftigelse med professionel tilgang

Linkhuset bringer solid erfaring til bordet med det formål at styrke ledige borgere. Vi tilbyder skræddersyede forløb til borgere på kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge eller andre former for ledighedsydelser.

Den komplekse gruppe af udsatte ledige kræver en særlig indsats, og det er her, Linkhuset træder ind. Vores tilgang er individuel, da vi arbejder med borgere, der står over for psykiske eller fysiske udfordringer, sociale problemer, afhængighed, udadreagerende adfærd, plettet straffeattest og hjemløshed.

Hos Linkhuset tilpasser vi nøje vores indsats for at imødekomme borgerne, hvor de er. Dette inkluderer hjemmebesøg og opsøgende aktiviteter. Vi understøtter eksisterende behandlingsforløb og implementerer arbejdsmarkedsrettede parallelindsatser, der tager højde for borgerens nuværende situation, herunder besøg og praktikophold på uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

For at styrke vores professionelle tilgang yderligere har Linkhuset mulighed for at tilkøbe tjenester fra en psykolog eller psykiater som en integreret del af vores forløb. Vi stræber efter en individuel tilpasning for at sikre, at hver borger får den nødvendige støtte på deres rejse fra udfordring til beskæftigelse.

Vores tilgang

• Vi guider borgeren i identificeringen af deres kompetencer, ressourcer og potentiale.

• Vi arbejder med kontinuerlig progression og opkvalificering fra starten af forløbet.

• Vi træner borgerens erhvervsmæssige kompetencer og potentiale i en reel jobfunktion så tidligt som muligt i forløbet – ‘virkeligheden virker.’

• vi skaber et solidt fundament for at det optimale match mellem borger og arbejdsplads.

• Vi følger borgeren tæt gennem hele den erhvervsrettede indsats.

• Vi støtter både borger og arbejdsgiver med specialiseret rådgivning fra vores konsulenter, for at sikre fremgang og fastholdelse.

Vi præsenterer

Skræddersyet indsats

En skræddersyet indsats til den individuelle borger, leveret af en dedikeret og fast konsulent. Fokuserede forløb inden for beskæftigelse, der sigter mod job og uddannelse, inkluderende afklarig, opkvalificering og typisk praktikforløb med henblik på lønnet beskæftigelse og varig ansættelse.

Helhedsorienteret tilgang

En helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger, hvor hensyntagen til borgerens livssituation, ressourcer og udfordringer er i centrum. En koordineret indsats, der integrerer specialister fra forskellige fagområder som pædagoger, psykologer, mentorer, beskæftigelseskonsulenter, socialrådgivere, jurister osv.

Åbn døren til positive forandringer hos Linkhuset!

Vi er her for dig – uanset om du er borger, repræsenterer en kommune eller driver en virksomhed.

Søger du skræddersyede løsninger, individuel støtte eller ønsker at samarbejde om trivsel med professionelle og bæredygtige resultater.

Tag det første skridt mod en styrket fremtid – kontakt os idag.

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.