Linkhuset Støtte

Hos Linkhuset arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn. I kollaborationen med vores borgere, dyrker vi kerneværdierne nærhed, tillid og medansvar. Det er essentielt for os, at borgeren selv inddrages i løsningen af hendes eller hans udfordringer – dette giver de mest holdbare resultater.

Vi brænder for, at borgere med sociale, psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser skal genopdage deres egne resurser og benytte disse konstruktivt i løsningen af udfordringer.

Igennem en håndholdt og struktureret indsats støtter vi vores borgere på vejen tilbage til uddannelses- og arbejdsmarkedet ud fra en anerkendende og pædagogisk tilgang. Sammen med borgeren opbygger vi en bæredygtig relation baseret på den følelse af tryghed, der skal til, for at borgeren på bedste vis medinddrages i løsningen af sine udfordringer.

Støttekontaktperson

Servicelovens § 85 åbner døren til individuel voksenstøtte gennem vores støttekontaktpersonordning hos Linkhuset. Vores dedikerede team af erfarne konsulenter er klar til at levere skræddersyet støtte, rådgivning og vejledning til voksne med særlige behov, og vi strækker os ud over det traditionelle ved også at tilbyde støtte til hele familier.

Lov om social service

Baseret på vores erfaringsgrundlag og efterfølgende henvendelser, har Linkhuset besluttet at udvide vores serviceydelser og nu tilbyde støtte inden for rammerne af Lov om social service § 104. Den fysiske tilstedeværelse i borgerens liv skabes gennem lokale netværk. 

Efterværn serviceloven § 76

Hos Linkhuset er du i fokus. Hvert enkelt individ har forskellige ressourcer, og vores allervigtigste opgave er at finde ud af, hvordan vi bedst udnytter de kompetencer, som netop du har.

Åbn døren til positive forandringer hos Linkhuset!

Vi er her for dig – uanset om du er borger, repræsenterer en kommune eller driver en virksomhed.

Søger du skræddersyede løsninger, individuel støtte eller ønsker at samarbejde om trivsel med professionelle og bæredygtige resultater.

Tag det første skridt mod en styrket fremtid – kontakt os idag.

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.