Familiebehandling

Fremme trivsel og udvikling i sammenspil med Linkhuset

Familiebehandling er til familier, der ønsker at arbejde med den samlede familiedynamik for at styrke barnets eller den unges trivsel og udvikling. Vores tilgang omfatter samtaler med alle familiemedlemmer, forældresamtaler med barnet i centrum, individuelle samtaler med fokus på helhedsorienteret udvikling samt netværkskonsultationer med professionelle og personer omkring den unge eller barnets netværk.

Formål og ambitioner

Metodisk tilgang

Familievejledning

Styrk familien med professionel indsigt og skræddersyet støtte

Velkommen til Linkhuset, hvor vi dedikerer os til at styrke familier gennem målrettet Familievejledning. Vores forløb er skabt til at øge viden, forbedre kompetencer og udvikle konkrete færdigheder. Med en situationsbestemt og handlingsorienteret tilgang sikrer vi, at vores vejledning resulterer i praktiske og bæredygtige løsninger.

Hvad er Familievejledning hos Linkhuset?

Familievejledning er et individuelt forløb, støttet af kommunen, der typisk strækker sig over 4-8 sessioner. Vores vejledning tilpasses familiens unikke behov og kan omfatte praktiske situationer, opdragelsesspørgsmål og styrkelse af barnets selvhjulpenhed.

Når ressourcer ikke slår til

Vi forstår udfordringerne ved livet med børn med særlige behov. Hos Linkhuset tilbyder vi skræddersyet familievejledning til familier med børn og unge, der står over for udfordringer som autismespektrumforstyrrelser, ADHD, psykiatriske diagnoser og andre kognitive og psykiske udfordringer.

Få støtte til familielivet med Linkhuset

Målet med Familievejledning hos Linkhuset

Effekten af familievejledning hos Linkhuset

Professionel og ressourcefokuseret

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.