Linkhuset » Linkhuset Familie » Støttekontaktperson

Støttekontaktperson

Professionel løsning i overensstemmelse med Servicelovens § 32

Når komplekse udfordringer kræver særlig støtte, tilbyder vores tilpassede støttekontaktpersonordning en professionel løsning i henhold til servicelovens § 32. En støttekontaktperson er en fagligt uddannet medarbejder, der støtter og vejleder børn og unge med særlige behov.

Opstart og proces

Opstart sker efter grundig børnefaglig undersøgelse. Støttekontaktpersoner træder til som en del af en forebyggende indsats ved behov. Vi sikrer en velafvejet og støttende indsats før, under og efter processen.

Målgruppe og ansvar

Linkhuset retter sig mod børn og unge med særlige behov, der kræver pædagogisk støtte til Almindelig Daglig Levevis (ADL). Fokus ligger på at styrke selvhjulpenhed ved at træne praktiske færdigheder og etablere struktur i hverdagen.

Vi specialiserer os i målgruppen med skolevægring, hvor vores kontaktpersoner arbejder på at identificere årsager og skabe optimale rammer for at lette tilknytning til skolen.

Vores tilgang omfatter også selvforståelse, styrkelse af selvtillid og hjælp til at finde passende fritidsaktiviteter. Vi fungerer som positive forbilleder og leverer professionel støtte til børn og unge, der mangler en vigtig rollemodel i deres liv.

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.