Linkhuset » Linkhuset Støtte » Lov om social service

Lov om social service

Velkommen til Linkhuset, hvor vi står klar til at introducere vores engagerende service inden for aktivitets- og samværstilbud, i overensstemmelse med Serviceloven § 104. Vi er dedikerede til at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livskvalitet for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vores aktivitets- og samværstilbud er skræddersyet til at imødekomme individuelle behov og har altid en udviklende, rehabiliterende og/eller vedligeholdende sigte.

Vores fagligt uddannede team skaber en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov. Vi sikrer, at borgeren modtager nødvendig pleje og omsorg, har mulighed for at deltage i et fællesskab, skabe relationer og udvikle sin identitet.

Vi understreger vigtigheden af en løbende vurdering af tilbuddets relevans for borgeren og stræber efter at tilbyde en varig løsning, hvor aktivitets- og samværstilbuddet tilpasses individuelle behov og udviklingstrin.

Linkhuset prioriterer en transparent proces, hvor borgeren inddrages i udarbejdelsen af handleplaner og pædagogiske planer. Vi sikrer, at alle relevante oplysninger dokumenteres elektronisk for at skabe en sammenhængende og effektiv indsats.

Vores mål er at skabe et miljø, hvor borgere med betydelig nedsat funktionsevne kan opleve en tryg og forudsigelig hverdag. Vi bestræber os på at tilbyde en handicapkompenserende indsats, der bidrager til en øget livskvalitet.

Hos Linkhuset er vi dedikerede til at være din pålidelige samarbejdspartner og levere en service, der gør en positiv forskel.

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.