Om Linkhuset

Linkhuset » Linkhuset » Om Linkhuset

Om Linkhuset

Hos Linkhuset er udgangspunktet at skabe progression hos borgeren igennem et tæt samarbejde med både vedkommende selv samt de professionelle kræfter, der eksisterer omkring hende eller ham. I dette arbejde fokuserer vi på at møde borgeren i dennes aktuelle livsstadie for med udgangspunkt heri at kunne skabe vi den tillid, der danner grobund for et frugtbart samarbejde.

Vi arbejder altså ud fra en metode, der baserer sig på et holistisk menneskesyn. Den specifikke borgers resurser lige såvel som udfordringer er kernepunkterne i samarbejdet frem mod udvikling og vi prioriterer et skarpt fokus på den individuelle borger og dennes personlige tilstand og situation. Sådan giver vi ham eller hende den bedst mulige støtte i vejen frem mod et balanceret liv med sunde sociale kontakter og en stabil tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.