Værdisæt

Linkhuset » Linkhuset » Værdisæt

Værdisæt

I dette arbejde vægter vi højt, at borgeren har en følelse af tryghed i samarbejdet med os. En positiv relation et grundlæggende i forhold til borgerens aktive deltagelse i processen mod et mål. Den tillid, vi går efter at opnå, vil i bedste fald give borgeren det mod og den inspiration, der skal til, for at vedkommende i høj grad selv er motiveret til at tage del i de beslutninger og de opgaver, der ligger i arbejdet frem mod en bedre hverdag.

Konkret tager vi i vores arbejde udgangspunkt i nære samtaler med borgeren. I disse samtaler er vi altid opmærksomme på borgerens individuelle forhold og kompetencer. Vi ser på de indre forhold (den psykiske og fysiske tilstand) lige så vel som de ydre (økonomi, boligforhold etc.) Det gennemgående i alt dette er at skabe stabilitet, overblik og tryghed for borgeren.

Arbejde i sig selv har positive og stabiliserende effekter, værner mod ensomhed og er en vigtig kilde til at opleve mening og identitet. Linkhuset støtter sygemeldte og udsatte medarbejdere i at vende tilbage og blive stabile i deres job.

 

Success
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter. To Learn how we handle user privacy please checkout our page.
Udfyld og indsend dine oplysninger, så vil vores konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.